Zoeken

Tenders

Actuele Tenders 

Er zijn op dit moment geen actuele verkooptenders.

COVA heeft in opdracht van de minister voor Klimaat en Energie 215 kton diesel uit de strategische voorraad beschikbaar gesteld aan de markt. Dit is ongeveer 26% van de COVA dieselvoorraad en 7% van onze totale voorraad. Via drie tenders is de diesel onder commerciële voorwaarden aan de markt aangeboden. De tenders hebben erin geresulteerd dat, in de periode 15 april t/m 31 mei, een hoeveelheid van 186 kton diesel via verschillende handelaren naar de markt, met een groot deel naar de Nederlandse retail, is uitgeleverd

 

Framework Agreements

Voor onze activiteiten met de olie- en opslagsector werkt COVA met raamovereenkomsten.

Voor aankopen van ruwe olie, olieproducten of tickets volgt COVA de aanbestedingswet. In 2020 heeft COVA via een publieke procedure haar Framework Agreements getenderd. Binnen dit framework hebben we met een groot aantal marktpartijen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van partijen in toekomstige aan- en verkopen van tickets of producten. Tijdens de vierjarige looptijd van het framework kan COVA de geselecteerde partijen uitnodigen voor biedingen bij aan- of verkopen.

De tender voor de Framework Agreements betrof:

  • Framework Agreement for purchase of crude oil and oil products, klik hier
  • Framework Agreement for CSO-tickets, klik hier

De tender is afgesloten op 15 mei 2020 met een looptijd van 4 jaar. Informatie over de finale gunning vindt u op TenderNed.

Wilt u namens uw onderneming toetreden tot één of beide raamovereenkomsten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling operations (cova-operations@cova.nl) zodat uw onderneming voor de resterende looptijd kan deelnemen in onze raamovereenkomsten. Onze verkopen gebeuren conform de Algemene Voorwaarden van COVA.

Skip to content