Zoeken

Tenders

Actuele Tenders 


Er zijn op dit moment geen actuele aan- of verkooptenders.

 

Framework Agreements

Voor onze activiteiten met de olie- en opslagsector werkt COVA met raamovereenkomsten.

Voor aankopen van ruwe olie, olieproducten of tickets volgt COVA de aanbestedingswet. Deelname aan aankooptenders staat alleen open voor partijen die deelnemen in de COVA raamovereenkomst. In 2020 heeft COVA via een publieke procedure haar Framework Agreements getenderd. Binnen dit framework hebben we met een groot aantal marktpartijen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van partijen in toekomstige aankopen van tickets of producten. Tijdens de vierjarige looptijd van het framework kan COVA de geselecteerde partijen uitnodigen voor biedingen bij aankopen.

De tender voor de Framework Agreements betrof:

  • Framework Agreement for purchase of crude oil and oil products, klik hier
  • Framework Agreement for CSO-tickets, klik hier

De tender is afgesloten op 15 mei 2020 met een looptijd van 4 jaar. Informatie over de finale gunning vindt u op TenderNed.

Wilt u namens uw onderneming toetreden tot één of beide raamovereenkomsten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling operations (cova-operations@cova.nl) zodat uw onderneming voor de resterende looptijd kan deelnemen in onze raamovereenkomsten. Onze verkopen gebeuren conform de Algemene Voorwaarden van COVA.

Ga naar de inhoud