Zoeken

Tenders

Actuele Tenders 

Als reactie op de actuele situatie op de oliemarkt heeft het IEA besloten tot een tweede collectieve actie. Voor het invullen van de Nederlandse bijdrage in deze collectieve actie is COVA door de Minister voor Klimaat en Energie gevraagd delen van haar strategische voorraad op de markt te brengen.  

Deze inzet betreft ongeveer 26% van de COVA dieselvoorraad en 7% van haar totale voorraad.   

Onderstaand treft u de informatie over de beschikbare tenders voor de verkoop van diesel in de periode 15 april t/m 31 mei.

TENDER INVITATION V-165 2022 VOPAK Laurenshaven

TENDER INVITATION V-166 2022 Evos Amsterdam East

TENDER INVITATION V-167 2022 Vesta Flushing

De bieding op de tenders sluit op 14 april, 11:00 uur CET, 2022! 

 

Framework Agreements

Voor onze activiteiten met de olie- en opslagsector werkt COVA met raamovereenkomsten.

Voor aankopen van ruwe olie, olieproducten of tickets volgt COVA de aanbestedingswet. In 2020 heeft COVA via een publieke procedure haar Framework Agreements getenderd. Binnen dit framework hebben we met een groot aantal marktpartijen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van partijen in toekomstige aan- en verkopen van tickets of producten. Tijdens de vierjarige looptijd van het framework kan COVA de geselecteerde partijen uitnodigen voor biedingen bij aan- of verkopen.

De tender voor de Framework Agreements betrof:

  • Framework Agreement for purchase of crude oil and oil products, klik hier
  • Framework Agreement for CSO-tickets, klik hier

De tender is afgesloten op 15 mei 2020 met een looptijd van 4 jaar. Informatie over de finale gunning vindt u op TenderNed.

Wilt u namens uw onderneming toetreden tot één of beide raamovereenkomsten? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling operations (cova-operations@cova.nl) zodat uw onderneming voor de resterende looptijd kan deelnemen in onze raamovereenkomsten. Onze verkopen gebeuren conform de Algemene Voorwaarden van COVA.

Skip to content