Zoeken

Stichting Centraal
Orgaan Voorraadvorming
Aardolieproducten

De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) is de centrale, onafhankelijke, organisatie die in opdracht van de minister voor Klimaat en Energie, strategische olievoorraden voor Nederland aanhoudt.

COVA Framework Tenders
COVA’s Europese aanbestedingsprocedure (COVA/2024/1) voor twee raamwerkovereenkomsten is online. Meer informatie vindt u op COVA framework agreements for product purchase and disposition rights (tenderned.nl)
en op de COVA website

 

.

Ga naar de inhoud