Zoeken

Stichting Centraal
Orgaan Voorraadvorming
Aardolieproducten

De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) is de centrale, onafhankelijke, organisatie die in opdracht van de minister voor Klimaat en Energie, strategische olievoorraden voor Nederland aanhoudt.

.

Ga naar de inhoud