Zoeken

Operations

De afdeling Operations is verantwoordelijk voor het beheer van de voorraden van COVA. Dit omvat het selecteren van geschikte opslaglocaties, aan- of verkoop van voorraden en bewaken van de productkwaliteit.

COVA huurt de opslaglocaties. Locatie, kwaliteit, veiligheid, logistieke mogelijkheden en kostprijs zijn de voornaamste selectie criteria. De productkwaliteit van de olievoorraden wordt regelmatig gecontroleerd, en voorraden indien nodig ververst. COVA werkt conform de (inter)nationale milieuregels.

  • De recentste versie van de General Terms and Conditions for the storage of crude oil and oil products vindt u hier.
  • De recentste versie van de General Terms and Conditions for the purchase of crude oil and oil products vindt u hier.
  • De recentste versie van de General Terms and Conditions for the sale of crude oil and oil products vindt u hier.

Opslagbeleid

De opslagstrategie van COVA heeft drie kerndoelen: tijdige beschikbaarheid van de voorraden voor de markt, minimale opslagrisico’s en zo laag mogelijke kosten. Diesel en benzine zijn in Nederland opgeslagen; delen van de voorraden kerosine en ruwe aardolie in België en Duitsland [zie portfolio].

Opslagportfolio: spreiding van de opslaglocaties in Nederland, Duitsland en België (bij benadering).

COVA maakt voor de opslag van haar voorraden gebruik van geografisch verspreid liggende opslaglocaties. Olie en olieproducten kunnen worden opgeslagen in bovengrondse tanks op verschillende opslagterminals en in cavernes in zoutkoepels op ruim 1 km diepte in de ondergrond.

Alle opslagterminals hebben een goede (pijpleiding)verbinding naar open water, zodat producten binnen drie vaardagen in Nederland kunnen zijn.

COVA bezit zelf geen opslagfaciliteiten. We werken nauw samen met verschillende partners voor de huur van opslagcapaciteit. Met olieopslagbedrijven sluiten we vaak langdurige contracten af, tegen zo laag mogelijke kosten. Ook leggen we afspraken vast over het tijdig uitleveren van opgeslagen producten.

Aan- en verkoop voorraden (fysiek en tickets)

Agentschappen of oliebedrijven kunnen op twee manieren aan hun voorraadverplichting voldoen:
1) door fysiek (een deel van) de voorraad te bezitten
2) via Compulsory Storage Obligation (CSO) tickets. Dit zijn optierechten op voorraden van derden.

Bij CSO tickets reserveert de eigenaar van het product namens de koper een fysieke hoeveelheid olie, in ruil voor een vergoeding. De koper van het ticket heeft in crisistijd beschikkingsrecht op koop van deze fysieke voorraden, volgens de voorwaarden in het contract. CSO tickets kunnen verkocht worden voor ruwe aardolie of aardolieproducten; en zowel in binnen- als buitenland.

De CSO tickethandel is een flexibele en over het algemeen kosteneffectieve manier om voorraadverplichtingen na te komen. Het beleid van COVA is beperkt gebruik te maken van tickets, met name om tijdelijke tekorten of overschotten te ondervangen.

Productkwaliteit

Langjarige opslag van olie en olieproducten is een bijzonder specialisme binnen de oliemarkt. De strategische voorraad ruwe aardolie kan langer dan 30 jaar opgeslagen blijven, en sommige geraffineerde producten tot wel 10 jaar. Regelmatige analyse van de productkwaliteit is desondanks noodzakelijk. Opslag in cavernes biedt een hogere zekerheid dat de kwaliteit ruwe olie of olieproducten langdurig behouden blijft. De kennis over productkwaliteit bij langdurige opslag wordt internationaal gevolgd en gedeeld in technische commissies zoals van ACOMES (Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders), ICPG (International Crude Project Group) en ELABCO (Experts Laboratory Coordination). COVA neemt deel en draagt bij aan deze kennisuitwisseling met Europese, Aziatische en Amerikaanse organisaties en agentschappen.

De afdeling Operations volgt de productkwaliteit van de door COVA opgeslagen voorraden. Dit doen we samen met verschillende inspectiebedrijven en laboratoria. We beoordelen of het product nog langer in voorraad gehouden kan worden, of dat verversing nodig is.

Ga naar de inhoud